Εικονομαχία

Βρες τη σωστή απάντηση

  
Έναρξη α΄ φάσης της εικονομαχίας
Λήξη της α΄ φάσης της εικονομαχίας
Έναρξη β΄ φάσης της εικονομαχίας
Λήξη της β΄ φάσης της εικονομαχίας